Інформація про завдання та фукції
обласного інформаційно-аналітичного центру охорони здоров’я

Хмельницький обласний інформаційно-аналітичний центр охорони здоров’я, створений у 2002 році рішенням двадцятої позачергової сесії Хмельницької обласної ради від 12 грудня 2001 року №12, розташований в приміщення гуртожитку Хмельницького базового медичного коледжу.

Обласний інформаційно-аналітичний центр охорони здоров’я здійснює  інформаційне забезпечення галузі охорони здоров’я області, координує діяльність медичних закладів області щодо збору, обробки та аналізу державної, галузевої медичної статистичної інформації, впровадження міжнародної системи обліку та медичної статистики, нових інформаційних технологій, уніфікованих програмних продуктів.Заклад здійснює контроль за станом обліку та достовірністю статистичних даних відображених у звітах лікувально-профілактичних закладів, приймає участь в акредитуванні закладів.

Центр формує державну статистичну звітність галузі охорони здоров’я області згідно затвержених форм в терміни визначені МОЗ України та Головним управління статистики в Хмельницькій області.

Заклад проводить збір, обробку і узагальнення також і оперативної інформації щодо стану здоров’я населення, надання медичної допомоги, ресурсного забезпечення закладів охорони здоров’я на запити МОЗ України, обласної ради, обласної державної адміністрації.

За розпорядженням управління охорони здоров’я ХОДА центр щоквартально готує розгорнуту аналітичну довідку про стан та здобутки галузі охорони здоров’я області, надає медико-статистичну інформацію на запити інших відомств та управлінь.

Обласний інформаційно-аналітичний центр охорони здоров’я також координує впровадження в медичних закладах нових інформаційних технологій, комп’ютерної техніки, уніфікованих програмних продуктів.

За 5 років фактичного фунціонування центру проведено капітальні та поточні ремонти орендованого приміщення, підведено телефонні лінії, виділену лінію  для Інтернету, обладнано охоронну сигналізацію.

Звіт про роботу Центру

Центр щорічно в період з 10 грудня до 25 січня  проводив збір, обробку статистичних звітів згідно затверджених форм усіх лікувально-профілактичних закладів області комунальної форми власності. В період з 26 січня до 15 лютого працівниками центру  формуються зведені статистичні звіти галузі охорони здоров'я області про стан здоров'я населення, надання медичної допомоги, ресурсного забезпечення галузі та його використання. Всі зведені звіти були подані в Центр медичної статистики МОЗ України та Головне управління статистики в Хмельницькій області.

Також відповідно до наказу МОЗ України від 10.07.2007 №378 щорічно в період з 20 лютого до 10 березня збирається, узагальнюється та подається в Центр медичної статистики МОЗ України зведена статистична звітність  про діяльність медичних закладів інших міністерств і відомств та приватної форми власності.

Щомісячно центром проводиться  збір і подання в МОЗ України та управління охорони здоров’я облдержадміністрації інформації щодо виконання основних інтегральних показників стану здоров’я населення, діяльності та ресурсного забезпечення закладів охорони здоров’я області, затверджених наказом МОЗ України від 31.05.2002 року № 197 «Про рейтингову оцінку стану здоров’я населення, діяльності та ресурсного забезпечення закладів охорони здоров’я».

Щоквартально закладом проводиться збір, обробка і аналіз статистичної інформації за скороченим переліком затверджених форм  для підведення підсумків діяльності галузі охорони здоров’я області, підготовки аналітичних матеріалів на засідання підсумкових колегій  управління охорони здоров’я та звітування в Міністерство охорони здоров’я України, обласну раду, обласну державну адміністрацію.

Працівниками центру забезпечено інформаційний супровід моніторингу стану надання медичної допомоги сільському населенню на виконання Указу Президента України від 6 грудня 2005 року № «Про невідкладні заходи щодо реформування системи охорони здоров’я населення».

Одночасно за розпорядженням управління охорони здоров’я Хмельницької ОДА на запити МОЗ України, обласної державної адміністрації інших працівниками центру проводиться збір і  узагальнення оперативної медико-статистичної інформації, непередбаченої затвердженою статистичною звітністю.

Зокрема, у 2008 році проведена інвентаризація медичних закладів, які надають первинну медико-санітарну допомогу, інвентаризація медичного обладнання, наявного в лікувально-профілактичних закладах області та необхідної потреби в медичні апаратурі та обладнанні.

В період епідемії грипу (листопад 2009 - березень 2010 року) працівниками центру забезпечувався  щоденний моніторинг захворюваності населення на сезонний та пандемічний грип та стан надання медичної допомоги хворим на гострі респіраторні вірусні інфекції, грип і пневмонії в умовах стаціонару.

Щорічно в березні місяці готується і видається статистично-аналітичний збірник (в 4-х частинах) про основні  показники здоров’я населення, діяльності та ресурсного забезпечення закладів охорони здоров’я області в розрізі територій.

Закладом забезпечується постійне вдосконалення та  щоквартальне поновлення автоматизованого реєстру медичних кадрів області.     Здійснюється ведення Національного реєстру осіб постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

Заклад забезпечує безперебійний електронний зв’язок управління охорони здоров’я Хмельницької ОДА з усіма лікувально-профілактичними закладами області, в яких наявна електронна пошта.

Щорічно медичні заклади 10 районів області, 2-3 заклади міст Хмельницького та Кам’янець-Подільського охоплюються статистичними перевірками. За 2008-2010 роки проведено 42 статистичні ревізії стану ведення медичної облікової документації та достовірності статистичних звітів.

За розпорядженням голови акредитаційної комісії управління охорони здоров’я начальник або заступник начальника центру приймає участь в акредитації лікувально-профілактичних закладів області.

У 2010 році працівниками центру проведена значна робота по формуванню поетапного плану оптимізації мережі лікувально-профілактичних закладів та реформування галузі охорони здоров’я області в цілому на 2010-2014 роки.  Підготовлена презентація цього плану, яка проводилась на нараді з усіма керівниками охорони здоров’я області  при участі заступника Міністра охорони здоров’я України .