Про конкурс на першочергове зарахування до ВМНЗ

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 року № 417 «Деякі питання реалізації права на першочергове зарахування до закладів вищої медичної і педагогічної освіти за державним (регіональним) замовленням» Департамент охорони здоров’я оголошує конкурс на укладення угод про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищі міського типу серед осіб (далі – угода), що претендують на першочергове зарахування до закладів вищої медичної освіти за державним (регіональним) замовленням.

Претенденти на участь у Конкурсі подають до Департаменту наступні документи:

  • заява на участь у Конкурсі із зазначенням основних мотивів;
  • завірені копії табеля успішності за перше півріччя випускного класу та документа, що посвідчує особу з пред’явленням його оригіналу - для випускників закладів загальної середньої освіти поточного року;
  • завірені копії документа державного зразка про раніше здобутий освітній рівень і додатка до нього та документа, що посвідчує особу з пред’явленням їх оригіналів – для випускників закладів загальної середньої освіти попередніх років;
  • завірені копії документа державного зразка про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень (диплом) і додатка до нього та документа, що посвідчує особу з пред’явленням їх оригіналів - для випускників закладів фахової передвищої освіти.

Прийом документів триватиме до 10 квітня 2020 року.

Умови проведення конкурсу (критерії відбору кандидатів тощо) відображені у додатку до наказу ДОЗ ОДА від 28.02.2019 р № 57-к (додається).

Результати конкурсу буде оголошено до 30 квітня. Переможці конкурсу підписують угоду з Департаментом охорони здоров’я обласної державної адміністрації до 30 травня.

 

Зведена інформація від органів місцевого самоврядування про прогнозовану потребу у фахівцях з вищою освітою медичних (фармацевтичних) спеціальностей, Типова угода (затверджена постановою КМУ № 417), Методичні рекомендації щодо організації та проведення конкурсів на укладення угод (лист Міністерства освіти і науки України від 30.01.2019 № 1/11- 959) додаються.

 

1
2
3
4
5
6

 

Ця інформація також розміщена у меню сайту (продубльована): Інформація -> Про конкурс на першочергове зарахування до ВМНЗ.